เจงกิสข่าน

"เจงกิสข่าน" จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ ผู้รวบรวมมองโกลจากชนเผ่าเร่ร่อนให้เป็นปึกแผ่น และขยายอาณาเขตปกครองจากตะวันออกสู่ตะวันตก จนได้ชื่อว่าเป็น "จักรพรรดิผู้ปกครองบนหลังม้า)

ราคาขาย: ฿360.00
ราคาเต็ม: ฿360.00
นักเขียน: สุริยา
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี
ดูตัวอย่าง