ข้ามบรรพกาล

เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างศาสนาในแผ่นดินขวานทอง ได้แก่ พุทธ คริสต์ อิสลาม ที่อยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน อันเกิดแต่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
ราคาขาย: ฿360.00
ราคาเต็ม: ฿360.00
นักเขียน: กฤษณา อโศกสิน
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี
ดูตัวอย่าง