อุโมงค์เวลา

จินตนิยายข้ามกาลเวลาย้อนไปสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของกฤษณา อโศกสิน ที่จะนำท่านเดินทางข้ามกาลเวลาไปค้นหาและพิสูจน์ขุมทองลิเจีย จังหวัดกาญจนบุรี ที่จนทุกวันนี้ยังคงเป็นความลับดำมืด ซึ่งใครๆ ต่างปรารถนาจะได้เห็นและสัมผัสกับขุมทรัพย์ปริศนานั้น

ราคาขาย: ฿280.00
ราคาเต็ม: ฿280.00
นักเขียน: กฤษณา อโศกสิน
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี