หนามกลางมงกุฎ

นางในในราชสำนักอังกฤษผู้หนึ่ง ที่รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมราชินีเอลิซะเบ็ธที่ ๑ ได้บันทึกเรื่องราวความอาจหาญที่อาจเอื้อมของตัวเอง ทำตัวเป็นคู่แข่งขององค์กษัตรีย์ผู้ยิ่งยศ แต่หญิงสามัญชนหรือจะหาญสู้กับนางกษัตริย์จนชนะได้

ราคาขาย: ฿380.00
ราคาเต็ม: ฿380.00
นักเขียน: นิดา
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี