เวียงแว่นฟ้า

จินตนาการอย่างกลมกลืนงดงาม คืองดงามทั้งการเสนอบุคลิกลักษณะ และอารมณ์ของตัวละครที่มีทั้ง 'เจ้า' และสามัญชน งดงามทั้งฉากต่าง ๆ ที่ดำเนินไปตามท้องเรื่อง งดงามทั้งบทสนทนาที่มีความคม ลึก ชัดเจน และแทรกภาษาถิ่นเพื่อให้ได้บรรยากาศ งดงามทั้งลีลาทางวรรณศิลป์ที่ผู้เขียนสามารถถ่ายทอดภูมิหลัง ตลอดจนวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณี ออกมาให้คนรุ่นหลังได้เห็นภาพ เป็นนวนิยายที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการอ่าน ซึ่งให้ทั้งความเพลิดเพลิน รื่นรมย์ และสาระทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม

ราคาขาย: ฿360.00
ราคาเต็ม: ฿360.00
นักเขียน: กฤษณา อโศกสิน
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี