เล่ห์ลุนตยา

ลุนตยาสีชมพูหวานราวกลีบกุหลาบแรกแย้ม ลุนตยาที่ผ่านการล่มสลายของราชวงศ์สุดท้ายของพม่า ลุนตยาผืนสุดท้ายที่ "เอละวิน" ทุ่มชีวิตทอขึ้นถวายเจ้าหญิงผู้ทรงสิริโฉมงดงาม ก่อนที่ดวงตาของเธอจะมองไม่เห็น ลุนตยาที่งามจับใจ "ภุมรี" จนเกินจะห้ามความปรารถนา ลุนตยาที่ทำให้ "แทนไท" ได้เรียนรู้ว่านอกจากสัมผัสทั้งห้าของมนุษย์แล้ว สำหรับคนบางคน จิตของเขาอาจสามารถสัมผัสสิ่งที่คนทั่วไปไม่อาจสัมผัสได้! มาร่วมเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองไปกับภุมรีและแทนไท ใน "เล่ห์ลุนตยา" ...ปฐมบทของสาปภูษาได้ ณ บัดนี้!

ราคาขาย: ฿350.00
ราคาเต็ม: ฿390.00
นักเขียน: พงศกร
สำนักพิมพ์: กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง