อรุณฉายในสายหมอก

ทุกชีวิตต้องพบกับการเปลี่ยนแปลง ดอน ลองแชมป์ ก็เช่นกัน หากความเปลี่ยนแปลงนี้สามารถนำเธอไปสู่ความลับเกี่ยวกับตัวเธอเอง เธอจะทำอย่างไรเมื่อได้รู้ความจริงนี้ ควรเลือกเดินเส้นทางเดิม หรือใช้ประโยชน์จากความลับนี้เพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง

ราคาขาย: ฿330.00
ราคาเต็ม: ฿330.00
นักเขียน: นิดา
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี
ดูตัวอย่าง