เบื้องหน้าเบื้องหลัง บัลลังก์อังกฤษ (ยุคใหม่)

ผู้เขียนตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยความมุ่งมั่น วาดหวังว่าจะเป็นหนังสือที่ช่วยให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักประเทศอังกฤษดีขึ้น ลึกซื้งยิ่งขึ้น และ(น่าจะ)นิยมประเทศนี้มากขึ้น แต่หากจะไม่ "ปลื้ม" อังกฤษ ก็จะได้มีเหตุผลครบถ้วน ที่สามารถอธิบายถึงความ "ไม่ปลื้ม" นั้นได้ โดยมิใช่เป็นความรู้สึกแบบ "จิตวิสัย" ลมๆ แล้งๆ...

ราคาขาย: ฿300.00
ราคาเต็ม: ฿300.00
นักเขียน: ดวงใจ
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี