ทับทิมเพชรรัตน์

“ทับทิมเพชรรัตน์” เขียนโดย ทวิชา หรืออีกนามปากกาหนึ่งของ ชูวงศ์  ฉายะจินดา  เป็นเรื่องที่กล่าวถึงบุคคลสมมุติในสมัยรัชกาลที่ 6 ที่เกี่ยวข้องกับทับทิมประดับเพชรทั้งเจ็ดชิ้น  ความสนุกอยู่ที่การติดตามว่าเหตุใด เครื่องประดับสูงค่าทั้งหมดนี้จึงได้กระจัดกระจายไป และใครคือผู้สมควรจะเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง

 

ราคาขาย: ฿210.00
ราคาเต็ม: ฿210.00
นักเขียน: ทวิชา
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี
ดูตัวอย่าง