บุหลันรัญจวน

หญิงสาวจึงเพิ่งรู้ความหมายและคุณค่าของเวลา...รู้ว่า...เวลานั้นไม่จำกัดว่าสั้นหรือยาวคนเราจึงจะรักกันได้ เวลานั้นไม่จำกัดว่าเป็นเวลาใดคนเราจึงจะแลเห็นคุณค่าของ
กันและกันจนถึงขีดที่นับถือกันได้ คุณสมบัติของแต่ละฝ่ายต่างหากที่ตัดสิน แล้วบัดนี้ มือของหล่อนก็ยังอยู่ในอุ้งมือเขาเสียอีก

ราคาขาย: ฿230.00
ราคาเต็ม: ฿230.00
นักเขียน: กฤษณา อโศกสิน
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี
ดูตัวอย่าง