ซอนต้ารวมใจ ไขกรุมหาสมบัติ

อิ่มใจได้บุญ

ในวโรกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 2554 และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในวันที่ 12 ส.ค. 2555 สโมสรซอนต้าประเทศไทย รวม 14 สโมสร จัดงานการกุศล "ซอนต้ารวมใจ ไขกรุมหาสมบัติ" เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยนำรายได้ทั้งหมดจากประมูลและการจัดงาน มอบให้เป็นทุนสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศล รวม 5 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการซ้ำซ้อน มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ สโมสรซอนต้าประเทศไทย เพื่อกิจกรรมการกุศลส่งเสริมสังคมและผู้ด้อยโอกาส โดยได้รับเกียรติ จาก ม.ร.ว.เทพกมล เทวกุล องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ณ ชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)

ภายในงานมีผู้ใจบุญพร้อมใจเข้าร่วมงานการประมูลอย่างกันคึกคัก ซึ่งมีทั้ง ภาพวาดจำนวน 10 ภาพ จากฝีมือศิลปินแห่งชาติ และศิลปินที่มีชื่อเสียง อาทิ ศ.ปรีชา เถาทอง กับภาพวาดชื่อ "แสงสุวรรณภูมิ" โดยมี นวลศรี อุทกธรรม เป็นผู้ประมูลในราคา 85,000 บาท ภาพวาดของ อ.อังคาร กัลป์ยาณพงศ์ และ คุณหญิงขวัญตา เทวกุล ณ อยุธยา พร้อมสิ่งของล้ำค่าอย่างเครื่องแก้วเจียระไน เครื่องประดับโบราณอีก 13 ชิ้น อาทิ เหรียญทองคำที่ระลึก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2535 น้ำหนัก 15 กรัม ของ ศ.ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ที่ได้เจ้าบุญทุ่ม ลัดดา รติโรจนากุล ประมูลในราคา 110 ,000 บาท พระพุทธรูปหล่อทองเหลือง "พระพุทธนิรันตราย" วัดบวรนิเวศวิหาร ของ ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช โดยมี นรรัตน์ พงศ์ไพโรจน์ ประมูลในราคา 115,000 บาท และกระเป๋าคลัทช์สีเขียว แบรนด์ "จูดิธ ลีเบอร์" ของ สุริยน ศรีอรทัยกุล โดยมี นวลศรี อุทกธรรม ประมูลในราคา 95,000 บาท ซึ่งรายได้จากการประมูลกว่า 1,250,000 บาท

ส่วนไฮไลท์ของงานในครั้งนี้ เป็นการแสดงภาพลายพระหัตถ์พู่กันจีน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเป็นลายพระหัตถ์ที่หน่วยฝึกอาชีพได้รับพระราชานุญาตจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทยฯ พระราชทานลายพระหัตถ์พู่กันจีน 2 ชุด มาจำลองจารึกในผลิตภัณฑ์งานฝีมือของสมาชิกสายใจไทย ชุดแรกเป็นลายพระหัตถ์พู่กันจีน 3 คำ มีเสียง หมายถึง พระนามาภิไธย ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยพระราชลัญจกร ชุดที่สอง เป็นลายพระหัตถ์พู่กันจีน เป็นคำคม 4 คำ อ่านว่า เทียน เหริน เหอ อี้ แปลว่า สวรรค์กับมนุษย์รวมกันเป็นหนึ่ง ข้างล่างด้านขวาเป็นพระนามาภิไธย ส่วนด้านซ้าย อ่านว่า ซิน ซือ เหนียน ซุน แปลว่า ปีมะเส็งฤดูใบไม้ผลิ พร้อมด้วยพระราชลัญจกร ซึ่งภาพลายพระหัตถ์พู่กันจีนดังกล่าว ได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อองค์กรสาธารณกุศลในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีภาพวาดสีน้ำมันฝีพระหัตถ์ ขนาด 44 x 25 ซม. ชื่อ ความฝันสีคราม ที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้สโมสรซอนต้ายืมนำมาเพื่อจัดแสดงภายในงาน และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้จัดงาน

นอกจากนี้ภายในงานยังมีภาพวาด เครื่องประดับเพชร สินค้าสายใจไทยฯ เครื่องแก้ว และสินค้าอื่นๆ ให้ได้เลือกซื้ออย่างมากมาย อาทิ ภาพวาดของ อ.จรูญ บุญสวน ภาพวาดของ ชวน หลีกภัย ภาพวาดสีอะคริลิค ชื่อ ซี ชอร์ ของ คุณหญิงขวัญตา เทวกุล ณ อยุธยา เครื่องประดับเพชรครบชุดแบรนด์ "สตอริโน่" ของ สุพัฒนา อาทรไผท Beauty Gems ของ สุริยน ศรีอรทัยกุล โดยรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนมอบให้แก่องค์กรสาธารณกุศลทั้ง 5 แห่ง เช่นกันค่ะ