พวงพรรณ ขวัญขจรวงศ์

กิตติมศักดิ์

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557ที่ผ่านมา ชมรมพิพิธสยาม ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน จัดกิจกรรม "คิดถึงวังปารุสก์" ขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เจ้าของสถานที่แห่งนี้ อีกทั้งยังมีกิจกรรมดีๆ ทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม

โดยชุมชนคนรักผ้าซิ่น ชมรมพิพิธสยาม ได้จัดเสวนาในหัวข้อ นุ่งห่มอย่างไท ไทย ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ตำรวจ (อาคารกระจก) มีผู้ที่สนใจต่างเดินทางเข้ามาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และเรียนรู้วิธีการนุ่งห่มอย่างไทยอย่างมากมาย คุณกอล์ฟ-พวงพรรณ ขวัญขจรวงศ์ หรือที่รู้จักกันในนาม Golf Gap เป็นวิทยากรท่านหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการบอกเล่าเรื่องราวความชื่นชอบผ้าไทย ตลอดจนเทคนิควิธีการดูแลรักษาผ้าทอมือทั้งไหมและฝ้ายให้มีความสวยงามอยู่เสมอ ทั้งยังมีการสาธิตวิธีนุ่งห่มอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และนำผ้าซิ่นผืนสวยมาแบ่งปันกันชมอีกด้วยค่ะ